"Domáce vzdelávanie by malo byť krajnosťou, nie módou.”

Publikované prednedávnom
Ako riaditeľka Súkromnej základnej školy zastrešovala 101 detí (z celkového počtu 500) na domácom vzdelávaní. V júni, na konci školského roka, s nimi ukončila spoluprácu. Na rodičov apeluje, aby nezabúdali, že úroveň vzdelania detí na domácom vzdelávaní je výhradne pod ich palcom a pod palcom odborného garanta. Keď na konci druhého ročníka zdravé deti nevedeli čítať a písať, bola to pre ňu silná káva. Čo je teda dôležitejšie? Pohoda, ktorú deti na domácom vzdelávaní majú, alebo to, že sú v škole konfrontovaní aj s nie vždy iba príjemnými situáciami a to im dáva možnosť naučiť sa efektívne komunikovať, zvládať stres, byť asertívni... "Učenie doma je učenie tvárou v tvár, deti by podľa mňa mali mať excelentné výsledky," domnieva sa Monika Šabová. Podľa nej by domáce vzdelávanie mala byť krajná a výnimočná možnosť a nie jedna z alternatív...

Nasledujúce videá

Najnovšie videá

Téma
Tag

Prepáčte, žiadne výsledky nevyhovujú Vašim kritériám.