ZÁZRAK – MIRACLE

Publikované prednedávnom
ZÁZRAK – MIRACLE (Aj), MIRACLE (Fj), MILAGRO (Šj), чудo (Rj) – sa stal v dňoch 3. až 5. apríla 2019 témou jubilujúceho festivalu študentského autorského divadla - tentoraz 26 súborov zo Slovenska i Českej republiky. Nadšení učitelia a ich rovnako zapálení žiaci vo veku 5 až 18 rokov predviedli mnohoraké interpretácie významu tohto slova, ktoré v sebe ukrýva pozitívnu silu, optimizmus, hĺbku i vieru. Boli to tri dni gejzíru radosti, tvorivosti, originality, nadšenia i zamyslenia nad tým, čo mládež dnes znepokojuje. A veruže, bolo čo obdivovať a z čoho sa tešiť: nielen z úrovne ovládania cudzieho jazyka, ale aj z mnohých výborných kolektívnych či individuálnych hereckých výkonov. To všetko častokrát sprevádzané nápaditými tanečnými choreografiami, kulisami, hudbou, spevom či hrou na hudobný nástroj. Porota z radov vysokoškolských učiteľov z troch katedier cudzích jazykov na FF UKF v Nitre - organizátorov podujatia -, doplnená o kolegov z Anglicka, Španielska, Rakúska a USA, na každom vystúpení ocenila to najlepšie a odmenila ich  úsilie diplomami. Za dvadsať rokov DF prešiel výraznú cestu zdokonaľovania. Je dôkazom, že strach z používania  dramatických techník v cudzojazyčnej výučbe je neopodstatnený. Sú vysoko motivujúce a účinne napomáhajú osvojovaniu si cudzieho jazyka hravou a komunikatívnou formou.

Nasledujúce videá

Najnovšie videá

Téma
Tag

Prepáčte, žiadne výsledky nevyhovujú Vašim kritériám.