Viera Polakovičová: "Vyvážať kultúru je fascinujúce."

Publikované prednedávnom
Muzikologička a diplomatka Viera Polakovičová venovala desiatky rokov profesionálneho života prezentácii slovenského umenia v zahraničí. Počas pôsobenia v oblasti hudby to bolo v Európe, USA a Austrálii, neskôr, počas 4-násobného vyslania na poste kultúrneho diplomata v európskych metropolách vo Francúzsku, Rakúsku a Nemecku, prezentovala v spolupráci s dôležitými partnermi v zahraničí špičkové staré a súčasné slovenské umenie a tvorbu množstva umelcov z oblasti výtvarného umenia, hudby, filmu, divadla a literatúry vo významných umeleckých a kultúrnych inštitúciách v zahraničí.  Je celoživotnou členkou Dvořákovej spoločnosti Veľkej Británie, aktívne pracovala v Medzinárodnej asociácii hudobných informačných stredísk (International Association of Music Information Centres IAMIC), prednášala a organizovala prehrávky a koncerty slovenskej hudby v celej Európe, 7 rokov vysielala mesačník o slovenskej hudbe v Radio France v Paríži (Magazine international, najprv zo štúdia v Slovenskom rozhlase, neskôr priamo v Radio France). Okrem toho spolupracovala s Radio Suisse Romande, BBC, dodnes autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom, s jeho odbornými redakciami a zahraničným vysielaním. Bola viceprezidentkou Fóra zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži (2004 - 07 Forum des Instituts culturels étrangers FICEP - Fórum zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži), prezidentkou VEK (2010 - 12 Vereinigung der Kulturinstitute und Botschaften – Združenie kultúrnych inštitútov a veľvyslanectiev) a EUNIC (2011 - 12 European National Instituts for Culture – Európske kultúrne inštitúty) vo Viedni a viceprezidentkou EUNIC v Berlíne (2016) a do skončenia diplomatickej misie v r. 2018 aj koordinátorkou festivalu EUNIC bunt gemischt v Berlíne (EUNIC pestro zmiešaný).  Rozhovor o kultúre s Vierou Polakovičovou bol naozaj zaujímavý.

Nasledujúce videá

Najnovšie videá

Téma
Tag

Prepáčte, žiadne výsledky nevyhovujú Vašim kritériám.